Verenigingsgegevens


Algemeen:

Buurtvereniging Juliana’53
Opgericht op 26-10-1953
KvK: 40048980

Locatie:

Buurthuis “Binnenhofje”
Alberdastraat 2A
9402 CL Assen
tel.contact: 06 2842 3840

Correspondentie-adres:

Buurtvereniging Juliana’53
p/a Dunningestraat 15
9402 HT Assen

Bestuur:

Voorzitter:
Secretaresse:
Penningmeester
Alg.bestuurslid
Alg.bestuurslid

: Dhr. Melle Mulder
: Mw. Ria Westerbeek
: Dhr. Jan Feiken
: Dhr. Jan Philips
: Dhr. Johan Marree

0592 3531 874
06 4148 0606
06 4288 0177
 
 

Contributie:

Lidmaatschap/jaar: €7,50 per persoon

Ereleden/lid van verdienste:

Mw. T. Poutsma
Mw. J. Hingstman
Dhr. A. Hingstman